! سمپـاش

سمپـاش یعنـی همیـن ! ؛ دوستـانی برای تقسیـم لحظـاتم

از این که می بینـم یک سـاله شدی ،

از این که برای خودت قد کشیدی ،

از این که تعداد نظـراتت بیشـتر از ده تاس ،

از این که لینـک هـای پر محتـوایی داری ،

از این که پسـت هـات چـرت ُ پرت نیس ،

از همـه اینـا خوشـحالـم ! (:

تو با من بودی ؛ حدود یه سـال !

با هـم بودیم روزایی که کسـی نبود به ما دو تا سر بزنه ،

با هـم بودیم وختـی می خواسـن هکـت کـنـن ،

با هـم بودیم ُ پشـت مـون نلـرزید وختـی روزهـای هـک شدنـت داشت نزدیـک می شد

از این که حدود یه سال ِ که با هـم دوسـیم خوشحـالم ،

ببخـشید اگه بعضـی روزا نتونسـم بـِت سر بزنم ،

بـِت بگم دوسِت دارم ُ تمـام اوقـات ِ بیـکاری کنـارمی !

سمـپاش !

ببخـشید اگه هیچ وخ برات کـد ِ آهنـگ نـذاشتـم ،

چـون از نظـر مـن تو با ارزش تر از این حـرفایی که بخـوای با این چیـزای مسخـره تـزئین بشـی ! (:

ببخشـید اگه نظـرم ُ بـِت تحمیـل می کنـم !

اگه از عنوانت خوشـت نمیاد ،

اگه از این پروانـه مـزخرف هـم دل ِ خوشـی نداری ، واقعـن شـرمندم !

سلـیقه جالب ِ من ِ خـُب ! (:

از این گیـره هـا ُ صفـه سفـید ِ قـالب !

عوضـش برات یه سـورپـرایز دارم ! ؛

دارم واسـت یه قـالب ِ بلاگ دُرُس می کنـم ،

نه ،

اصـن فـک نکـن چیـز ِ خیلی جـالـبی ِ !

اصـلن ! (:

در حـد ِ سلـیقه ُ توانـایی خودم ِ ،

مهـم این ِ که خودم واسـت دُرس کردم !

ممنـون از این که خوشـت میـاد ! (:

راسـی از دوسـایی که بـِم سر زدن ُ سمپـاش ُ خوشحـال کردن ممنـون

خلاصـه این که مـن ُ سمپـاش از عمـوجان برای نصـب ضـد هـکر کمـال ِ تشکـر ُ دارم ، امیـدوارم آرتروز ِ گردن ِ عمـوجان هم زودتـر خوب شـه ! ((:

خـب سمپـاش عزیز ؛

از همیـن جا می بوسـمت و میگـم یه سـالگـیت مبـارک !

:مـاچ !

از دوسـان ِ عزیز هـم درخواس دارم که سمپـاش ُ ببـوسـن ، بـِش تبـریک بگـن ، هـدیه هـا هـم که فـدای سـرمـان ،

فقط یه کـامنت بذاریـن ُ برین !

کـاری نی ؟!

بای ! :-*

آمـار وب سمپـاش :

تا الان سمپـاش حدود ِ :

 

36 پسـت ، 548 کـامنـت تائید شده و خصـوصی ، 44 کـامنت ِ خصـوصی ، 37 لینـک ، 3 بار تعویض قـالب ، هیـچ بار کـد ِ آهنـگ ، 1 بار سابقـه هـک شدن (که ضد هـکر مانع از این کار شد !) ، 1 بار تعویض ِ عنوان ِ بلاگ ، دارای 1 نویسـنده ، 2 بار تعویض عکـس کنـار ِ وب ، 1 پست ِ دارای رمـز عبور ، رکورد ِ رمز 30 رقمی برای ورود به وب !! و هیچ بار حـذف ِ کـامنت ! (من مسئـول ِ کـامنت هـای گذاشتـه شده نیسـم )

پ.ن : یه نظـر سنجـی !

به نظـر شما پست هـام ُ از تو ادامـه مطلـب بردارم یا همین جوری خوبـه ؟!

یا این که اولیـن آپـم تو صـفه اصلـی باشـه ُ بقیـه تو ادامـه مطلـب ؟

پ.ن 2 : سعـی کردم در همـون روز ُ ساعـت ُ دقیقـه ُ ثـانیه ای که سمپـاش ُ افتتـاح کردم این پسـت ُ  بذارم ! (:

نوشته شده در چهارشنبه ۱۳ بهمن۱۳۸۹ساعت 19:33 PM توسط اِفنون| |